Usluge

Naši specijalizirani suradnici usko surađuju u cijelom svijetu kako bi osigurali prave uvjete za dostizanje naših osnovnih ciljeva.

Na zahtjev Vam možemo dostaviti brošure koje sadržavaju najvažnije informacije o našoj kompaniji, tehnologiji, proizvodima i cijenama. Možete ju zatražiti putem telefona, e-pošte, telefaksom, poštom ili osobno. Ako ste zainteresirani, molimo nazovite slijedeći broj: +385 (1) 2009 981 kako bi ugovorili osobni sastanak za daljnji razgovor.

Slobodno nas kontaktirajte, očekujemo Vaš poziv.